Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 62

Publisert: 27.11.2007

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av dioksiner og dioksinliknende PCB (dl-PCB) i fiskelever. Hva er risikoen for konsumentene, både i den generelle befolkningen og for følsomme grupper, gitt de forkjellige nivåene av dioksiner og dl-PCB som er funnet i fiskelever fra forskjellige geografiske områder?

Oppdraget er besvart på engelsk med et norsk sammendrag av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5). 

Denne vurderingen besvarer også selvinitiert arbeid med fiskelever, referert som sak 05/509-1d i Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler