Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus

Rapportnr: 2005: 43

Bestilt: 31.01.2005

Publisert: 08.07.2005

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av plantevernmidler, har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fått i oppdrag å gjøre en risikovurdering av bruk av plantevernmiddelet Comet Plus. Risikovurderingen skal omhandle eventuelle skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig.

Comet Plus er et nytt preparat med to virksomme stoffer, pyraklostrobin og fenpropimorf, som begge er godkjent i andre preparater i Norge. Comet Plus søkes godkjent mot soppsykdommer i korn.

Risikovurderingen av preparatet ble behandlet og vedtatt av Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) i VKM på et møte 14. juni 2005.

I tillegg til faggruppens medlemmer deltok fem ad hoc-eksperter i vurderingen Det er Faggruppe 2 sin oppfatning at 1) effektene av den omsøkte bruk av Comet Plus på human-/dyrehelse ikke gir grunn til bekymring, 2) at miljøeffektene av den omsøkte bruk av Comet Plus gir grunn til betydelig bekymring. 

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie