Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Risikovurdering av bly og kadmium i skjell

Rapportnr: 2006: 03

Bestilt:

Publisert: 06.01.2006

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Det å spise skjell med blynivåer opptil 1,5 mg/kg vil ikke medføre vesentlig økning i eksponeringen hos voksne. Faggruppen antar at en slik eksponering ikke medfører økt risiko for helseskade. Barn er mer følsomme for blyeksponering enn voksne. Faggruppen har ikke hatt tilgang på kunnskap om hvor mye skjell barn spiser, men ut fra generell kunnskap om barns kosthold antas det at skjell ikke vil være en viktig kilde til blyeksponering hos barn.

Det å spise skjell med kadmiumnivåer opptil 1,0 mg/kg i mengder som fremkommer ut fra norske kostholdsundersøkelser vil ikke medføre vesentlig økning i eksponeringen hos voksne. Faggruppen antar at en slik eksponering ikke medfører økt risiko for helseskade.

Inntaksberegningene av bly og kadmium i den norske befolkningen er usikre blant annet fordi det er brukt punktestimat for gjennomsnittlig konsum, det mangler analysedata for enkelte matvarer og en del av analyseresultatene er fra begynnelsen av 90-tallet. Disse beregningene gir heller ikke detaljert informasjon om høykonsumentenes inntak.

Det er imidlertid ingen grunn til å anta at total inntaket av bly og kadmium fra et vanlig kosthold vil være i nærheten av eller over tolerabelt ukentlig inntak.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie