Hygiene og smittestoffer | Andre stoffer

Risikovurdering av "andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 06.12.2016

Hovedbudskap:

Det er usannsynlig at mikroorganismer i kosttilskudd har negative helseeffekter for friske mennesker med moden tarmflora. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som har vurdert risiko ved ulike stammer av 12 mikroorganismer.

Alle mikroorganismene som er vurdert, finnes i kosttilskudd som selges i Norge. Risikovurderingene er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Oppdraget inngår i bestillingen om risikovurderinger av «andre stoffer». «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og mineraler.

Mangler data om langtidsvirkninger for småbarn

Risikovurderingene er basert på tidligere risikovurderinger og artikler hentet fra litteratursøk. VKM konkluderer med at det er usannsynlig at mikroorganismer brukt som «andre stoffer» forårsaker negative helseeffekter for friske mennesker med moden tarmflora.

Det mangler data om uønskede langtidsvirkninger for spedbarn og småbarn (0 - 36 måneder).

Det kommer stadig mer vitenskapelig dokumentasjon som viser at den mikrobielle sammensetningen i tarmen etter fødsel er viktig for at barnet skal utvikle en funksjonell tarmflora og et godt fungerende immunsystem.

- Det kan ikke utelukkes at kosttilskudd med mikroorganismer til barn under tre år daglig og over lengre tid kan være negativt for utviklingen av en funksjonell tarmflora, sier Danica Grahek-Ogden. Hun har vært prosjektleder for arbeidet med risikovurderingene.

Mattilsynet vil bruke risikovurderingene som grunnlag for å utvikle regelverk for «andre stoffer».

Risikovurderingene er utarbeidet av faggruppen for hygiene og smittestoffer.

Kontakt

Andre populære artikler