Fôr

Revidert risikovurdering av BioProtein

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 43

Publisert: 05.10.2006

Hovedbudskap:

VKM har utført en risikovurdering av BioProtein brukt som proteinkilde i fôr. Dette er en revidert vurdering etter at VKM ble forelagt studier som opprinnelig ikke var tilgjengelig da VKM første gangen vurderte BioProtein i mars 2006.

Bioprotein (BP) er produsert av bakterier som utnytter naturgass og har vært godkjent i EU som proteinfôrmiddel til svin opptil 60 kg, kalv, og laks siden 1995. BioProtein er produsert av Norferm AS i Norge og har vært godkjent i EU til svin opptil 60 kg, kalv og laks siden 1995.

Studier med BioProtein har blitt utført på ulike dyrearter. Når det gjelder terrestriske arter er bekymringen rundt BioProtein dets effekter på immunsystemet og vekt, mens studier på laks har vist effekter på vekt og tarm samt ulike immunresponser. 

Det er imidlertid gjort relativt få studier på de artene som er tiltenkt fôret med BioProtein og oppsettet i de ulike studiene er varierende. Derfor er det både kvalitative og kvantitative usikkerheter knyttet til effektene av BioProtein i de artene tiltenkt fôret med BioProtein.

Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr mener at en innblandingsprosent på 6% i fôret til terrestriske arter og en 10% innblandingsprosent i fôr til laks (både for ferskvannsfisk og saltvannsfisk)
vil redusere risikoen knyttet til de potensielle negative effekter i dyrene.

Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr mener at risikoen assosiert med humant konsum av produkter fra dyr fôret med BioProtein er ubetydelig. Men, produksjon av single-cell protein (SCP) for fôr produksjon representerer en relativ ny vitenskaplig tilnærming som krever en føre-var holdning.

Kontakt

Tron Ø. Gifstad

Prosjektleder. MSc.

T: 91 35 54 79
Send e-post

Andre populære artikler