Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Nedbrytning og mobilitet av plantevernmidler i norsk jordsmonn

Rapportnr: 2015: 34

Bestilt: 02.06.2015

Publisert: 21.12.2015

Last ned hele rapporten arrow_downward

Main message:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert hvilke faktorer som betyr mest for hvordan plantevernmidler brytes ned og beveger seg i jordsmonnet i Norge.

VKM har gjennomgått og sammenstilt resultater fra studier som har sett på hvordan ulike faktorer påvirker hvordan plantevernmidler brytes ned og beveger seg i jord.

Mattilsynet skal bruke vurderingen fra VKM som grunnlag for hvilke krav de vil stille til datagrunnlaget for miljørisikovurderinger av plantevernmidler.

VKM diskuterer i vurderingen de ulike faktorene som har betydning for skjebnen til plantevernmidler i jord, så som type plantevernmiddel, jordtype, terreng, temperatur og mengde nedbør.

VKM anbefaler at det etableres en database over representative norske jordtyper og klima for ulike typer vekster. Det vil gjøre det lettere å vurdere sårbare regioner.

VKM konkluderer at miljørisikovurderinger bør i hovedsak konsentrere seg om jordsmonn og klima knyttet til områder med størst jordbruksaktivitet. I tillegg bør sårbare områder med langsommere nedbrytning eller høyere utlekking og avrenning av plantevernmidler lokaliseres.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie