Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite med dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil

Rapportnr: 2015: 11

Bestilt: 05.02.2015

Publisert: 11.06.2015

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

På oppdrag frå Mattilsynet har Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) gjort ei miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite.

Malakite er eit soppmiddel som inneheld dei verksame stoffa dithianon og pyrimethanil. Plantevernmiddel som inneheld eitt enkelt av desse stoffa er allereie godkjendt i Noreg. Det nye er at begge stoffa er til stades i same preparat.

Den svenske Kemikalieinspektionen (KEMI) har tidlegare gjort ei risikovurdering av Malakite. Denne vurderinga viser uakseptable effektar hos fugl, organismar i vatn, leddyr og meitemark.

Basert på den svenske vurderinga ba Mattilsynet VKM om å gjere ei miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Malakite.

Etter å ha vurdert søkar sin dokumentasjon og tilgjengeleg vitskapeleg litteratur, meiner VKM at søkar sin analyse av nedbrytinga av dithiaonin i insekt som er mat for fuglar ikkje er god nok. VKM deler også synet til KEMI om at mogelege kombinasjons-effektar av dei to verksame stoffa på fugl bør vurderast. VKM meiner vidare at dokumentasjonen som søkar har levert om effektar på fisk og jordlevande organismar ikkje er tilstrekkeleg til å konkludere at Malakite er trygg å bruke.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie