Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC

Rapportnr: 2010: 23

Bestilt: 07.04.2010

Publisert: 29.06.2010

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomført en miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC. VKM har vurdert skjebne i miljøet og miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.

Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.

Risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Faggruppen konkluderer med at det virksomme stoffet pinoksaden har en rask primærnedbrytning i jord og danner metabolittene M2 og M3. 

Metabolitten M2 er mobil i jord og persistent i overflatevann. M3 kan komme til grunnvann i nivåer over 0,1 µg/l. Samlet risiko for effekter på terrestriske og akvatiske organismer ved omsøkt bruk av det virksomme stoffet pinoksaden og preparatet Axial 50 EC vurderes som minimal.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie