Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler

Rapportnr: 2012: 11

Bestilt:

Publisert: 23.03.2012

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

VKM faggruppe for plantevernmidler har gjennom de siste to årene utarbeidet et metodedokument for hvordan risikovurderinger av plantevernmidler skal utføres. Arbeidsoppdraget er initiert av faggruppen selv. Metodedokumentet omfatter både helse og miljø og beskriver regelverk, retningslinjer for hvordan studier skal vurderes og metoder for risikovurdering.

Sentrale punkter i metodedokumentets vurdering av risikoen ved bruk av plantevernmidler er:

 • Definisjoner av viktige begreper.
 • Toksikologiske metoder for fastsettelse av grenseverdiene for helseeffekter.
 • Studier av effekter på arvestoff (gentoksisitet).
 • Opptak av plantevernmidler gjennom huden.
 • Eksponering for plantevernmidler og modeller for å beregne eksponeringen, både av de som sprøyter og andre som oppholder seg i nærheten.
 • Risikoskalering av mulig helseskade ved yrkeseksponering.
 • Vurdering av fysikalsk/kjemiske egenskaper.
 • Nedbrytning i jord og nedbrytning under norske forhold.
 • Utlekking og avrenning under norske forhold.
 • Modeller for å beregne eksponeringen i jord og vann.
 • Vurdering av effekter i både terrestrisk- og vannmiljø.
 • Risikoskalering av mulige miljøeffekter.
 • Fremtidens utfordringer.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie