Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Merking av sukker/tilsatt sukker i EU

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 51

Publisert: 17.12.2008

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert EFSA rapporten ”The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims”.

Faggruppens konklusjoner kan leses i vedlagt dokument.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie