Mikrobiell økologi

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av domestiserte dyr

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 49

Publisert: 25.10.2016

Hovedbudskap:

Den største miljørisikoen ved å bruke genmodifiserte virusvaksiner til vaksinering av husdyr, er virusets evne til å overleve og spre smitte til andre dyr. Det fremgår av en rapport som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har levert på oppdrag fra Miljødirektoratet.

VKM ble bedt om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å vurdere miljørisiko ved bruk av genmodifiserte virus til vaksinering av husdyr.

Rapporten gir oversikt over genmodifiserte virusvektorer som brukes i vaksiner i veterinærmedisin. VKM har gått gjennom publisert litteratur for å vurdere miljørisiko ved bruk av slike vaksiner, og har identifisert faktorer som kan ha miljørisiko under norske forhold.

De viktigste referansene har vært EU-direktiv 2001/18, som regulerer utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet, EUs forordning for godkjenning av legemidler (EU-forordning 726/2004), og relevante retningslinjer fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Smittsomme virus VKMs gjennomgang viser at den største miljørisikoen ved å bruke genmodifiserte vaksiner er at smittsomme virus slippes ut i miljøet. Risiko for spredning av smittsomme virus kan reduseres ved at vaksinen blir gitt i fysisk isolerte omgivelser.

Genmodifiserte virusvaksiner som inneholder virus som ikke er smittsomme, utgjør mindre risiko for miljøet enn smittsomme virus. Det er sjelden at ikke-smittsomme virus fra vaksinerte dyr spres til miljøet.

Benyttes ikke i Norge Vaksiner til dyr brukes når det ikke finnes andre effektive forebyggende tiltak eller behandling. Kopper-, herpes- og adenovirus er de genmodifiserte virusvaksinene som brukes mest til dyr.

Genmodifiserte virusvaksiner til husdyr er foreløpig ikke i bruk i Norge. Det finnes derfor ingen erfaringer om miljørisiko ved å bruke slike vaksiner under norske forhold. Også i land hvor genmodifiserte virusvaksiner har vært i bruk en stund, finnes det lite relevant informasjon om miljørisiko.

Rapporten er utarbeidet av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi.

Vurderingen ble publisert 25.10.2016.

Kontakt

Arinze Okoli

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi.