Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Krom – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 06

Publisert: 14.03.2018

Hovedbudskap:

Alle de nye maksimumsgrensene som Mattilsynet har foreslått for krom i kosttilskudd, vil ligge under tolerabelt daglig inntak.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har vurdert inntak av krom, øvre tolerable inntaksnivåer og konsekvenser hvis maksimumsgrenser for krom i kosttilskudd endres til 50, 125, 200 eller 300 µg per dag.

Øvre tolerabelt inntak

Det er ikke fastsatt øvre tolerable inntaksnivåer for krom. EFSA-panelet for forurensninger i matvarer har imidlertid foreslått et tolerabelt daglig inntak på 300 μg per kg kroppsvekt per dag.

Inntak av krom fra kosten i Norge er ikke kjent.VKM har derfor basert sin vurdering på inntaksdata fra EFSA, som trolig er representative for norske forhold.

Dataene fra EFSA viste at det foreslåtte tolerable daglige inntaket var 80-300 ganger høyere enn inntak av krom fra kosten. Det gjaldt alle aldersgrupper.

Inntaket er lavere enn tolerabelt daglig inntak

For å illustrere konsekvensene av å endre maksimumsgrenser for krom til 50, 125, 200 eller 300 μg per daglig dose i kosttilskudd, har VKM lagt de ulike inntakene fra kosten til de foreslåtte maksimumsgrensene, og sammenlignet med det tolerable daglige inntaket på 300 μg/kg kroppsvekt per dag.

Selv med den høyeste foreslåtte maksimumsgrensen, vil krominntaket være godt over ti ganger lavere enn det tolerable daglig inntaket. Det gjelder for alle aldersgrupper unntatt de minste barna. Hos de minste barna, 1 til 3 år, vil tolerabelt daglig inntak være om lag ni ganger høyere enn inntaket fra kosten.

Basert på publiserte rapporter

Vurderingen er basert på publiserte rapporter om øvre inntaksnivåer. VKM har ikke gjennomført et systematisk litteratursøk for å vurdere det samlede kunnskapsgrunnlaget.

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler