Plantevernmidler

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 22.06.2022

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere helserisiko knyttet til funn av flere ulike plantevernmiddelrester i en og samme matvare.

Totalt dreier det seg om ti ulike matvareprøver, som er tatt i Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler i 2021.

Fire av prøvene er fra norske jordbær, og seks er fra importerte produkter - rosiner, pærer og druer.

Alle funn er hver for seg under grenseverdien for hva som er tillatt av plantevernmiddelrester i næringsmidler. VKM er bedt om å risikovurdere den kombinerte eksponeringen av de ulike stoffene.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Jan Ludvig Lyche, Åpnes i nytt vindu. faggruppen for plantevernmidler, faglig leder

Ole Martin Eklo Åpnes i nytt vindu., faggruppen for plantevernmidler

Tor Fredrik Holth Åpnes i nytt vindu., faggruppen for plantevernmidler

Nana Yaa Boahene, Åpnes i nytt vindu. VKMs sekretariat, prosjektleder

VKMs faggruppe for plantevernmidler er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i siste halvdel av juni 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie