Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Karanteneskadegjørere i avfall fra virksomheter som tar imot poteter og uvaskede grønnsaker med rot

Rapportnr:

Bestilt: 01.06.2017

Publisering: 24.09.2018

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal vurdere effekter av tiltak som skal hindre spredning av karanteneskadegjørere fra virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, for sortering, pakking, vasking eller industriell bearbeiding.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Karanteneskadegjørere er planteskadegjørere som kan være vanskelige å bekjempe. De kan gi store skader i planteproduksjon hvis de etablerer og sprer seg.

VKM skal identifisere hvilke karanteneskadegjørere som kan utgjøre en trussel.

VKM skal også vurdere hvilke tiltak som må til for å hindre spredning av karanteneskadegjørere, og om tiltakene lar seg gjennomføre.

Sannsynlighet for å få karanteneskadegjørere

Det er forbudt å introdusere og spre karanteneskadegjørere. Virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, kan få karanteneskadegjørere til anlegget. Sannsynligheten varierer fra virksomhet til virksomhet, men de må ta utgangspunkt i at det er svært sannsynlig.

Virksomheter som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot må melde fra om det til Mattilsynet. Virksomhetene må utøve internkontroll og iverksette tiltak for å hindre at karanteneskadegjørere spres fra anlegget.

Mattilsynet vil bruke risikovurderingen for å utvikle tilsyn og til veiledning av mottaksvirksomheter.

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen.

Les mer om karanteneskadegjørere på Mattilsynets nettsider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie