Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kalium - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 17

Publisert: 30.05.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at det øvre veiledende nivået for kalium i kosttilskudd settes til 3000 mg per dag for voksne.

VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert nordmenns inntak av kalium, sett i forhold til øvre tolerable inntaksnivå. VKM har også vurdert konsekvenser av å endre maksimumsgrensen for kalium i kosttilskudd til 300, 2000 eller 3000 mg per dag. Dagens maksimumsgrense er 1000 mg per dag.

Kalium i mat og kosttilskudd

Det er ikke vist at inntak av kalium fra mat og drikke kan være negativt for helsa til friske mennesker, derfor er det ikke fastsatt øvre tolerable inntaksnivå for kalium fra mat og drikke. Det gjelder både barn og voksne.

Derimot har tilskudd med kaliumklorid ført til hyperkalemi, det vil si for høyt nivå av kalium i blodet. Både for mye og for lite kalium i blodet er forbundet med økt dødelighet.

3000 mg i kosttilskudd

VKM foreslår at øvre veiledende nivå for kalium i kosttilskudd settes til 3000 mg per dag for voksne. Det er ikke vist at denne mengden har ført til negative helseeffekter, som hyperkalemi, hjertesvikt eller sårdannelse i mave/tarmkanalen.

VKM foreslår at de øvre veiledende nivåene i kosttilskudd settes til 2630 mg per dag unge fra 14 og 18 år, 1860 mg per dag for barn fra 10 og 14 år og 990 mg per dag for barn fra 3 til 10 år.

-Derved er alle dosene for kalium i kosttilskudd som Mattilsynet har bedt oss om å vurdere, akseptable for voksne, sier Alice Margaretha Haugen. Haugen har vært faglig leder i arbeidet i VKM.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler