Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 17.11.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjennomgått EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) utkast til uttalelse om karakterisering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat.

VKM har gjort denne gjennomgangen i forbindelse med en offentlig høring i regi av EFSA. Utkastet til risikovurderingen er publisert på EFSAs nettsider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

VKM har på eget initiativ gått gjennom EFSAs utkast til risikovurdering. VKMs innspill er utarbeidet etter en gjennomgang av informasjon fra EFSA og relevant fagfellevurdert vitenskapelig litteratur. VKM ga innspill til vurderingen på EFSAs skjema for høringen, og sendte denne 14.11.2019.

Kontakt

Hubert Dirven

Nestleder for faggruppen for plantevernmidler. Ph.d.

T: 99258527

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie