Plantevernmidler

Innspill til EFSAs offentlige høring av vurdering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat

Bestilt:

Rapportnr: Innspill til EFSA

Publisert: 17.11.2019

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjennomgått EFSAs (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) utkast til uttalelse om karakterisering av risiko for akutte virkninger på nervesystemet som følge av plantevernmiddelrester i mat.

VKM har gjort denne gjennomgangen i forbindelse med en offentlig høring i regi av EFSA. Utkastet til risikovurderingen er publisert på EFSAs nettsider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

VKM har på eget initiativ gått gjennom EFSAs utkast til risikovurdering. VKMs innspill er utarbeidet etter en gjennomgang av informasjon fra EFSA og relevant fagfellevurdert vitenskapelig litteratur. VKM ga innspill til vurderingen på EFSAs skjema for høringen, og sendte denne 14.11.2019.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler