Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger

Rapportnr: 2007: 25

Bestilt: 15.01.2007

Publisert: 25.04.2007

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella er søkt fornyet godkjent i flere preparater som fôr til rovteger i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av E. kuehniella som fôr. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Nutrimac, Sterilisert sommerfuglegg av voksmøll og ENTOFOOD: Den omsøkte bruk av E. kuehniella vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av ris eller døde egg ev rekearten Artemia franciscana i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av E. kuehniella og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie