Plantevernmidler

Helserisikovurdering av steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella som fôr til rovteger

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 25

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Steriliserte sommerfuglegg av arten Ephestia kuehniella er søkt fornyet godkjent i flere preparater som fôr til rovteger i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av E. kuehniella som fôr. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Nutrimac, Sterilisert sommerfuglegg av voksmøll og ENTOFOOD: Den omsøkte bruk av E. kuehniella vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av ris eller døde egg ev rekearten Artemia franciscana i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av E. kuehniella og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler