Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Eretmocerus eremicus brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 26

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Eretmocerus eremicus er en snylteveps som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av E. eremicus som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Eret-line e, Eretmocerussnylteveps, ERCAL, ENERMIX og Eretmix-System: Den omsøkte bruk av E. eremicus vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av mellusnymfer/pupper, hvetekli og/eller vermiculitt i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av E. eremicus og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler