Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Encarsia formosa brukt som plantevernmiddel

Rapportnr: 2007: 24

Bestilt: 15.01.2007

Publisert: 25.04.2007

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Encarsia formosa er en snylteveps som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av E. formosa som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Encarsia-System, Encar-line f, Mellussnylteveps, Eretmix-System, ENER MIX og EN-STRI: Den omsøkte bruk av E. formosa vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av sagflis og mellusnymfer/pupper i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av E. formosa og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie