Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Diglyphus isaea brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 23

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Diglyphus isaea er en snylteveps som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk D. isaea som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Diglyphus-System, Dig-line i, MIGLYPHUS, Minerflue-snylteveps, Dac/Dig-line, Dacnusa Mix-System og MINEX: Den omsøkte bruk av D. isaea vil medføre minimal risiko for brukerens helse. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av D. isaea og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler