Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av snyltevepsen Aphidius colemani brukt som plantevernmiddel

Rapportnr: 2007: 18

Bestilt: 15.01.2007

Publisert: 25.04.2007

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Aphidius colemani er en snylteveps som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av A. colemani som skadedyrmiddel.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Aphidius-System, Aphi-line c, Aphidius Mix-System, Aphi-line CE Mix, Colemanibladlussnylteveps og APHIPAR: Den omsøkte bruk av A. colemani vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av sagspon, papir, bokhvete eller sagflis i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av A. colemani og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie