Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovtegen Orius majusculus brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 29

Publisert: 24.04.2007

Hovedbudskap:

Orius majusculus er en rovtege som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av O. majusculus som skadedyrmiddel. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Ori-line m, Orius-System, Oriusrovtege og THRIPOR: Arter i familien nebbteger (Anthocoridae), der O. majusculus hører hjemme, er kjent for å kunne stikke mennesker. Stikkene er imidlertid langt fra farlige, de er meget sjeldne og ikke giftige. 

Den omsøkte bruk av rovtegen O. majusculus vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av vermiculitt og/eller bokhveteskall i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av O. majusculus og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler