Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis

Rapportnr: 2007: 60

Bestilt: 10.08.2007

Publisert: 27.11.2007

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Faggruppen for plantevernmidler har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en vurdering av rovmidden Phytoseiulus persimilis som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler. Mattilsynet har bedt VKM gjøre en vurdering av preparatets og organismens risiko for brukerens helse.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Phyto-line p, Phytoseiulus-System, SPIDEX og SPIDEX-T: Eksponeringsgrad for dyrker vurderes som lav. Bruk av preparater med P. persimilis mot skadedyr i veksthus og i plasttunneler kan forårsake allergi hos dyrker og vil kunne gi allergiske reaksjoner hos personer med middallergi. 

Faggruppen konkluderer med at den omsøkte bruk av P. persimilis vil medføre liten risiko for dyrkerens helse.

Bruk av sagflis i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av P. persimilis og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet da behovet for dette er under vurdering.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie