Plantevernmidler

Helserisikovurdering av preparater med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 36

Publisert: 12.08.2008

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for plantevernmidler har blitt spurt av Mattilsynet å gjøre en vurdering av nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita som er søkt fornyet godkjent i flere preparater mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland. Mattilsynet ønsket en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse. Preparatene inneholder også bakterien Moraxella osloensis.

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatet: Bruk av preparater med P. hermaphrodita mot skadedyr i veksthus, i plasttunneler og på friland har ikke påvist helseeffekter på
mennesker. 

Etter innhenting av ekspertuttalelser fra Folkehelseinstituttet påpekes det at dokumentasjonen har store mangler. Faggruppen mener således det ikke er mulig å foreta en risikovurdering av plantevernmiddelet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler