Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Plenum 50 WG

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 21

Publisert: 26.06.2012

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan ikke utelukke at plantevernmiddelet Plenum 50 WG kan gi alvorlige helseeffekter for personer som sprøyter uten å bruke verneutstyr.

Forsøksdyr som har vært eksponert for Plenum gjentatte ganger viser økt forekomst av lever- og lungekreft, alvorlige skader på arvematerialet, nervesystemet til foster og på fosterutviklingen. VKM mener at resultatene er relevante for mennesker.

Dette fremkommer i en helserisikovurdering som VKM har utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen er at det er søkt om import av plantevernmiddelet for bruk mot ulike skadegjørere på prydplanter, salat, tomat og agurk i veksthus, og mot pollenbiller i raps og rybs.

VKM mener at Mattilsynet bør etterlyse bedre data, spesielt om effekter på arvematerialet. Beregninger viser lav risiko for brukere av plantevernmiddelet, hvis de har på seg verneutstyr ved sprøyting.

Nytt middel

Plenum 50 WG er et insektmiddel som inneholder det aktive stoffet pymetrozin. Stoffet er godkjent for bruk i EU, men ikke i Norge.

Virkningsmekanismen av Plenum 50 WG er forskjellig fra andre kjente insektmidler. Det virker også på skadegjørere som er motstandsdyktige mot de aktive stoffene som har vært brukt hittil, og vil kunne
spille en viktig rolle i å redusere risikoen for resistens mot andre insektmidler.

Behandlingen i VKM

Risikovurderingen er utarbeidet av VKMs faggruppe for plantevernmidler. Den vil inngå som et grunnlag for Mattilsynets behandling av søknaden om godkjenning av plantevernmiddelet for bruk i Norge.

Vurdering av argumenter i klagesak for plantevernmiddelet Plenum 50 WG

Mattilsynet avslo søknad om godkjenning av Plenum 50 WG. Produsenten klaget på vedtaket. Mattilsynet ba 18.01.2013 VKM om å vurdere argumentene i søkers argumentasjon.

13.03.2013 publiserte VKM sin vurdering av argumentene.

Oppdatert 13.03.2013.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler