Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Bonzi

Rapportnr: 2013: 30

Bestilt: 22.01.2013

Publisert: 03.07.2013

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

I en risikovurdering bestilt av Mattilsynet, konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at den aktive ingrediensen i en ny plantevekst-regulator, Bonzi, kan ha fosterskadelige egenskaper som anses relevante for mennesker.

Ny plantevekst-regulator

Bonzi er en ny plantevekst-regulator som inneholder den aktive bestanddelen paclobutrazol, beregnet til bruk på prydplanter i planteskoler og veksthus.

Risikovurdering

Vurderingen er basert på anerkjent metodikk og dokumentasjon fra eksperimentelle studier.

Dokumentasjonen er delvis framskaffet av leverandør, og supplert med fagfellevurdert litteratur. Konklusjonene i evalueringen vil bli brukt av Mattilsynet når de vurderer søknad om registrering av Bonzi i Norge.

VKM ble bedt om å vurdere potensiale for helserisiko knyttet til egenskapene til den aktive bestanddelen paclobutrazol.

Helse

VKM konkluderer med at observasjonene fra studier i forsøksdyr antyder et potensiale for direkte teratogene effekter av paclobutrazol. Imidlertid er VKM av den oppfatning at dataene angående sporadisk observert forekomst av ganespalte i toksisitetsstudier ikke gir grunnlag for noen konklusjon.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie