Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert soya 40-3-2, C/UK/94/M3/1

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 04

Publisert: 09.02.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente Roundup Ready Soybean 40-3-2 (RR 40-3-2) fra Monsanto er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen RR 40-3-2 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen konkluderer med at mat og fôrvarer fra RR 40-3-2 er vesentlig lik mat og fôrvarer fra umodifiserte soyabønne, og vurderer at RR 40-3-2 brukt som mat og fôrvarer ikke utgjør en økt helserisiko. 

Faggruppen finner at næringsinnholdet i bønner fra RR 40-3-2 ikke er vesentlig endret i forhold til umodifiserte soyabønner.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler