Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert mais T25, C/F/95/12-07

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 03

Publisert: 09.02.2007

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente maislinjen T25, (C/F/95/12/07) med handelsnavn Chardon LL maize, fra AgrEVO er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under VKM. VKM er bedt av Mattilsynet om å vurdere den genmodifiserte maislinjen T25 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Hybriden T25 er fremkommet ved innsetting av et pat-gen som gir herbicidresistens samt dets regulatoriske gener. Hensikten med T25 er motstandsdyktighet mot herbicider som Basta og Finale. Vurdering av den genmodifiserte maisen er basert på dokumentasjon henholdsvis fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, dokumentasjonen er fra 1996.

T25 er vurdert i henhold til tiltenkt bruk og de prinsipper som er lagt til grunn i EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte planter (EFSA 99, 2004) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sitt konsensusdokument for mais (OECD 2002).

Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, komparativ analyse av ernæringsmessig kvalitet, mineraler, kritiske toksiner, antinæringsstoffer, allergener og nye proteiner.

Analysene av ernæringsmessige viktige komponenter ble vurdert. Faggruppen har ikke hatt tilgang til all dokumentasjon som har kommet etter 1996. Faggruppen har ikke funnet at det etter 1996 er foretatt analyser av alle de komponentene som det anbefales analysert for i OECDs konsensusdokument (OECD 2002) for mais. For noen av de komponentene som det er analysert for er det er funnet små statistiske forskjeller.

Verdiene ligger innenfor publiserte verdiområder for andre maislinjer. Informasjon vedrørende allergenisitet viser at for de parametere som er målt, har ikke det uttrykte proteinet likheter med kjente allergener eller egenskaper som tilsier at proteinet er et allergen. Chardon LL maisen har vært benyttet som mat og fôr siden 1996.

Faggruppen kan ikke finne dokumentasjon på at maisen etter 10 års dyrking, bruk som mat og fôr er mindre helsemessig trygg enn umodifisert mais. 

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler