Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Sitobion avenae til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 31

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Sitobion avenae er en bladlus som er søkt fornyet godkjent i flere preparater til oppformering av snylteveps i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av S. avenae

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Banker-System E, Bankerplanter-ervi og ERVIBANK: Den omsøkte bruk av S. avenae vil medføre minimal fare for brukerens helse. Bruk av bygg- eller hveteplanter i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av S. avenae og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler