Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Rhopalosiphum padi til oppformering av snylteveps brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 30

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Rhopalosiphum padi er en bladlus som er søkt fornyet godkjent i flere preparater til oppformering av snylteveps i plasttuneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av R. padi. 

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Banker-System, Bankerplanter-colemani og APHIBANK: Den omsøkte bruk av R. padi vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av bygg- eller hveteplanter i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av R. padi og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler