Plantevernmidler

Helserisikovurdering av bladlusen Feltiella acarisuga brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 27

Publisert: 25.04.2007

Hovedbudskap:

Feltiella acarisuga er en gallmygg som er søkt fornyet godkjent i flere preparater som skadedyrmiddel i plasttunneller og veksthus. Mattilsynet har i den forbindelse bedt VKM gjøre en vurdering av preparatenes og organismens risiko for brukerens helse.

Risikovurderingen ble vedtatt av VKMs faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (Faggruppe 2) på et møte 15. mars 2007. En ekstern ekspert ble i forkant engasjert av faggruppen for å utrede helserisiko ved bruk av F. acarisuga som skadedyrmiddel

Faggruppen gir følgende vurdering av helserisiko ved bruk av preparatene Felti-line a, Feltiella-System og SPIDEND: Den omsøkte bruk av F. acarisuga vil medføre minimal risiko for brukerens helse. Bruk av papir og/eller agurkblader i preparatene anses ikke å være forbundet med noen helserisiko. 

Risiko for utilsiktede miljøeffekter ved bruk av F. acarisuga og preparatene er ikke vurdert, dette i henhold til bestillingen fra Mattilsynet. 

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler