Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC

Rapportnr: 2010: 21

Bestilt: 08.04.2009

Publisert: 29.06.2010

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat. Coragen 20 SC er et nytt plantevernmiddel i Norge som søkes godkjent til bruk på epletrær. Virksomt stoff er klorantraniliprol.

Risikovurderingen er gjennomført av VKMs faggruppe for plantevernmidler som blant annet konkluderer med følgende:

  • Bruk av Coragen 20 SC vil representere minimal helserisiko.
  • Klorantraniliprol brytes sakte ned i jord og den lange halveringstiden indikerer høyt potensial for oppkonsentrering i jord etter gjentagende bruk.
  • Det er minimal risiko for toksiske effekter på pattedyr, fugl, bier og mikroorganismer i jord som følge av klorantraniliprol eksponering med foreslått dosering. Det er svært høy risiko for effekter på leddyr etter klorantraniliprol-eksponering.
  • Risikoen for toksiske effekter på jordlevende leddyr vurderes som høy. Krepsdyr og insektslarver er de akvatiske organismene som er mest følsomme for klorantraniliprol.
  • Det er minimal risiko for toksiske effekter på akvatiske organismer som følge av eksponering av klorantraniliprol og med foreslått dosering med bruk av en 30 meters buffersone fra vann.

Kontakt

Elin Thingnæs Lid

Fagdirektør mat. Dr.Scient.

T: 21 62 28 11
M: 93 05 94 53
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie