Plantevernmidler

Helse og miljørisikovurdering av larven Chrysoperla Carnea brukt som plantevernmiddel

Bestilt:

Rapportnr: 2014: 07

Publisert: 10.11.2014

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdert om gulløyelarver (Chrysoperla carnea) brukt som plantevernmiddel kan skade mennesker eller miljøet.

Gulløyelarver søkes godkjent som plantevernmiddel for å bekjempe bladlus på vekster som dyrkes i veksthus og tuneller.

Plantevernmiddelet Gulløyelarver var tillatt å bruke i Norge fra 1985 til 1993. I 2001 konkluderte det tidligere Rådet for plantevernmidler med at gulløyelarver kan utgjøre en trussel for miljøet. Grunnen var at det ikke var kjent om larven var den samme som den som finnes naturlig i Skandinavia.

Etter risikovurderingen i 2001 er det kommet ny forskning. Mattilsynet har bedt VKM om en ny vurdering av plantevernmiddelet Gulløyelarver basert på den nye kunnskapen.

Gulløylarver er larvestadiet til insektet gulløye. Gulløye er 2-3 cm lange lysegrønne innsekter som tiltrekkes av lys og ses ofte ved utelamper om kvelden, i vinduskarmer og på husvegger. Nyere forskning viser at gulløye ikke bare er en art, men et kompleks av nærstående arter. De ulike artene ser like ut, men kan karakteriseres ved hjelp av duettsangen de «synger» når de kurtiserer.

Helserisiko

Gulløyelarver kan bite mennesker. Bittene er smertefulle, men ikke skadelige, og kan unngås ved bruk av beskyttelsesutstyr. Det er rapportert om allergiske reaksjoner hos personer som produserer Gulløyelarver. VKM mener at brukere ikke vil oppleve dette som følge av betydelig mindre eksponering.

Miljørisiko

Gulløyelarver har potensialet til å spre seg til naturen utenfor veksthus og tuneller. VKM viser til nyere norsk forskning som viser at larvene i plantevernmiddelet Gulløyelarver tilhører samme artskompleks som ville larver funnet Norge. VKM mener derfor at det ikke er sannsynlig at larvene vil ha skadelige effekter på miljøet, men understreker at det ikke kan utelukkes at larvene kan ha egenskaper som til nå ikke er kjent.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler