Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Dyrehelse og dyrevelferd

Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring

Rapportnr:

Bestilt: 30.11.2017

Publisert: 12.03.2019

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere om det er fare for at importert frossen melke fra atlantisk laks og regnbueørret kan ha med seg smittsomme sykdommer.

Mattilsynet ønsker svar på hvilke smittsomme sykdommer importert frossen melke kan ha med seg, og om kontroll av sykdomsforekomst bør skje nasjonalt eller regionalt, eller på lavere nivåer.

Mattilsynet ønsker også å vite hvilken dokumentasjon som trengs fra eksportører, for at Mattilsynet skal kunne vite at melken ikke har med seg smittsomme sykdommer.

VKM skal i tillegg vurdere effekten av andre tiltak som kan sikre at frossen melke ikke overfører smittsomme sykdommer.

Skal utvikle standarder for handel med avlsmateriale

Bruk av frossen melke åpner opp nye muligheter i handelen med genetisk avlsmateriale på oppdrettsfisk. All handel med levende materiale innebærer en risiko for overføring av smittsomme sykdommer. Innen fiskeoppdrett er det gjort lite for å utvikle gode standarder for å fjerne risikoen, i motsetning til for eksempel storfeavl.

VKMs vurdering vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i Mattilsynets arbeid med å utvikle slike standarder for fiskeavl. Vurderingen vil også være et bidrag i utvikling av standarder i OIE - World Organisation for Animal Health Acquatic Animal Health Code.

Prosjektgruppen i VKM

Prosjektgruppen består av:

Prosjektgruppen er satt sammenpå bakgrunn av relevant faglig kompetanse om fiskehelse, virologi, bakteriologi, patologi, epidemiologi og erfaring med risikovurdering.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for godkjenning av den endelige risikovurderingen. Vurderingen skal etter planen publiseres i begynnelsen av mars 2019.

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd er ansvarlig for vurderingen. Den skal etter planen publiseres i mars 2019.

Kontakt

Dean Basic

Prosjektleder. Phd.

T: 21 62 28 25
M: 45 43 20 45
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie