Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Gjennomgang av risikovurdering av ikke-dioksinlignende PCB, ny rapport fra EFSA

Bestilt:

Rapportnr: 2008: 14

Publisert: 04.04.2008

Hovedbudskap:

Mattilsynet ba VKM om å kommentere en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr. Oppdraget er besvart av VKMs Faggruppe 5. Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Europakommisjonen skal fastsette grenseverdier for såkalte ikke-dioksinliknende PCB i mat. Dette er PCB-forbindelser som har ulik virkningsmekanisme enn de allerede regulerte dioksinliknende PCB.

For å sikre god håndtering av disse forbindelsene i mat, samt gi Mattilsynet en vitenskapelig basis for det pågående regelverksarbeidet med ikke-dioksinliknende PCB i EU har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å kommentere på en rapport fra EFSA om ikke-dioksinliknende PCB i mat og fôr.

Oppdraget er besvart av VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige gifter og legemiddelrester (Faggruppe 5). Risikovurderingen er skrevet på engelsk med et norsk sammendrag.

Risikovurderingen fra Faggruppe 5 besvarer tre konkrete spørsmål som Mattilsynet trenger til sitt
regelverksarbeid, og risikovurderingen gir ingen generell omtale av dioksiner og PCB.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler