Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Fosfor - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 18

Publisert: 30.05.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at øvre tolerable inntaksnivå for fosfor settes til 3000 mg per dag for voksne.

Vitenskapskomiteen har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert nordmenns inntak av fosfor i forhold til øvre tolerable inntaksnivåer. VKM har også vurdert konsekvenser av å endre dagens maksimumsgrense for fosfor i kosttilskudd til 1000, 2000 eller 2500 mg per dag. Dagens grense er 1500 mg daglig.

EFSA om inntaksnivå for fosfor

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, konkluderte i 2005 at det ikke fantes tilstrekkelig med data til å fastsette øvre tolerable inntaksnivåer for fosfor. Dataene tilsier imidlertid at friske voksne mennesker kan tåle opp til 3000 mg per dag for inntak gjennom mat, drikke og fra kosttilskudd.

EFSA uttalte videre at fosfor fra kosttilskudd ikke bør overstige 750 mg per dag. Årsaken er at det er rapportert at høyere dosere kan gi plager i mage og tarm.

EFSA har ikke foreslått øvre tolerable inntaksnivåer for barn, gravide og ammende.

Overstiger alle foreslåtte doser

VKM foreslår for Mattilsynet at 3000 mg per dag blir brukt som midlertidig øvre tolerable inntaksnivå for fosfor for voksne totalt gjennom mat, drikke og fra kosttilskudd, og at 750 mg per dag settes som øvre nivå for kosttilskudd alene.

- Derved overstiger alle dosene som Mattilsynet har bedt oss om å vurdere, nivået som vi foreslår, sier Alice Margaretha Haugen, som har vært faglig leder for arbeidet i VKM.

Det er faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi som er ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler