CITES

Fangst og eksport av havørnunger

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 04.05.2021

Hovedbudskap:

Fangst av ytterligere 20 ville havørnunger for eksport fra Norge til Irland, vil ikke være ødeleggende for havørnbestanden i Norge.

Det er konklusjonen andre året på rad etter at VKM har gjort en vitenskapelig risikovurdering, en såkalt Non-Detriment Finding (NDF).

Fangsten inngår i et flerårig program for å reintrodusere havørn til Irland. Havørn som er klekket i Irland, har nå for første gang selv fått unger.

VKM har vurdert artens bestandsstørrelse, bevaringsstatus, habitatstaus og biologiske særtrekk, opp mot nivået av internasjonal handel, trusler og forvaltningsstrategier.

Vurderingen er basert på publiserte data og statusrapporter fra reintroduksjonsprogrammet.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, i Norge.

VKM utarbeider Non-Detriment Findings i tråd med metodikk publisert av Verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler