Hovedkomiteen | Fôr | Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 16

Publisert: 27.03.2006

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet foretatt en vurdering som omfatter ernæringsmessige fordeler ved konsum av fisk og annen sjømat sett i forhold til helserisiko forbundet med inntak av forurensninger og andre uønskede stoffer som fisk og annen sjømat kan inneholde.

Konsumet av fisk og annet sjømat i Norge skiller seg fra mange land både ved at konsumet er høyt, at andelen mager fisk er stor, og at vi spiser mer fisk som fiskepålegg på grunn av flere brødmåltider per dag.

En samlet vurdering av de ernæringsmessige og toksikologiske forholdene konkluderer med at nordmenn generelt kan spise mer fisk, og at fiskekonsumet bør inkludere både mager og fet fisk. 

Denne vurderingen foreligger både i norsk og engelsk utgave med følgende titler:

  • Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold. 
  • A comprehensive assessment of fish and other seafood in the Norwegian diet.

Oppdatert nytte- og risikovurdering

I 2013 ba Mattilsynet VKM vurdere om ny kunnskap om innholdet av enkelte nærings- og fremmedstoffer i fiskefôr, fisk og sjømat, samt hvor mye fisk vi spiser, endrer konklusjonene i rapporten fra 2006. Mattilsynet samarbeidet med Helsedirektoratet om bestillingen til VKM.

Les nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold fra 2014 - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap.  

Denne siden ble sist oppdatert 04.09.2013.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler