CITES

Eksport av en levende Borneo orangutang

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 03.11.2022

Hovedbudskap:

Eksport av en levende Borneo orangutang fra Kristiansand dyrepark til en dyrehage i Frankrike vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det er VKMs konklusjon i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

VKM har vurdert bevaringsstatus for arten, inkludert rødlistestatus og hva slags bevaringstiltak og lovverk arten forvaltes under.

Orangutangen Louie og begge foreldrene hans er oppvokst i fangenskap og eksporten vil dermed ikke påvirke den ville bestanden av orangutang.

Oppdraget ble gjort på oppdrag for Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede ville arter av flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler