CITES

Eksport av åtte fjær fra kongeørn (Aquila chrysaetos)

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding

Publisert: 25.09.2023

Hovedbudskap:

Eksport av åtte fjær fra kongeørn (Aquila chrysaetos) fra Norge til USA for personlig bruk vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler