Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 22

Publisert: 31.05.2006

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har foretatt en dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Risikovurderingen konkluderer med at det på et generelt grunnlag er større utfordringer ved produksjon av 0-årssmolt enn ved produksjon av 1-årssmolt.

Dersom miljøforholdene ikke er optimale for smoltifiseringen, kan det foreligge økt risiko for nedsatt dyrevelferd i produksjon av 0-årssmolt pga. smalere smoltifiseringsvindu og mindre tidsmarginer til å gjennomføre produksjonen.

Blant de risikomomentene som kan nedsette fiskens velferd er utvikling av deformiteter i skjelettet og utbredte adherenser på grunn av vaksinasjon.

Dette er et generelt problem for begge kategorier smolt, men på grunn av at 0-årssmolten er mer følsom for ytre påvirkninger kan disse risikomomentene få større effekt i 0-årssmoltproduksjonen.

Ved optimale forhold vurderer faggruppen det slik at produksjonsformene er jevnbyrdige med tanke på sjøvannsprestasjoner slik som vekst, helse, og dyrevelferd..

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler