Dyrehelse og dyrevelferd

Dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 22

Publisert: 31.05.2006

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har foretatt en dyrevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Risikovurderingen konkluderer med at det på et generelt grunnlag er større utfordringer ved produksjon av 0-årssmolt enn ved produksjon av 1-årssmolt.

Dersom miljøforholdene ikke er optimale for smoltifiseringen, kan det foreligge økt risiko for nedsatt dyrevelferd i produksjon av 0-årssmolt pga. smalere smoltifiseringsvindu og mindre tidsmarginer til å gjennomføre produksjonen.

Blant de risikomomentene som kan nedsette fiskens velferd er utvikling av deformiteter i skjelettet og utbredte adherenser på grunn av vaksinasjon.

Dette er et generelt problem for begge kategorier smolt, men på grunn av at 0-årssmolten er mer følsom for ytre påvirkninger kan disse risikomomentene få større effekt i 0-årssmoltproduksjonen.

Ved optimale forhold vurderer faggruppen det slik at produksjonsformene er jevnbyrdige med tanke på sjøvannsprestasjoner slik som vekst, helse, og dyrevelferd..

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
vkm@vkm.no

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

©2004-2023 VKM

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie