Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-tyrosin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 61

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

VKM fant ingen studier som har undersøkt om det forekommer negative helseeffekter fra L-tyrosin i mennesker. I en toksikologisk dyrestudie med rotter har L-tyrosin ført til forandringer i blant annet i lever og nyrer og økte blodfettnivåer.

VKM konkluderer med at det er sannsynlig at de spesifiserte dosene på 1250, 1500, 1750, og 2000 mg/dag L-tyrosin vil kunne innebære en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Aminosyren L-tyrosin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-Tyrosin finnes i mat og dannes i kroppen fra aminosyren fenylalanin. Gjennomsnittlig daglig inntak av tyrosin i kosten i USA var 2,8 g. Vi har ikke data for inntaket i Norge.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-tyrosin i kosttilskudd: 1250, 1500, 1750 og 2000 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-tyrosin i kosttilskudd

Aldersgrupper

1250 mg/dag

1500 mg/dag

1750 mg/dag

2000 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Voksne ≥18 år

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

 

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler