Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-prolin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 60

Publisert: 12.12.2016

Hovedbudskap:

Det er mangelfull kunnskap om negative helseeffekter av L-prolin hos mennesker. I to toksikologiske dyrestudier med rotter ble det ikke funnet negative helseeffekter fra L-prolin.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 50, 500, 1000, 1500 og 1800 mg/dag L-prolin vil representere en risiko for negative helseeffekter i barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Aminosyren L-prolin er en ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-Prolin finnes i mat. Gjennomsnittlig daglig inntak i USA var 5,2 g. Vi har ikke data for inntaket i Norge. L-Prolin dannes også i kroppen.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser av L-prolin i kosttilskudd: 50, 500, 1000, 1500 og 1800 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-prolin i kosttilskudd

Aldersgrupper

50 mg/dag

500 mg/dag

1000 mg/dag

1500 mg/dag

1800 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler