Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-histidin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 24

Publisert: 27.06.2016

Hovedbudskap:

Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved histidin i vitenskapelige artikler.

VKM konkluder med at for voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 550 og 600 mg/dag L-histidin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter.

L-histidin er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. L-histidin er en betinget essensiell aminosyre. Det vil si at under enkelte betingelser kan ikke kroppen selv danne tilstrekkelig histidin. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og histidin inngår dermed også i proteiner i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-histidin i kosttilskudd: 550 og 600 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-histidin i kosttilskudd

Aldersgrupper

550 mg/dag

600 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler