Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

L-glutaminsyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 27.06.2016

Hovedbudskap:

Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved glutaminsyre i vitenskapelige artikler.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter for hos ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

For barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000 og 4000 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter. Dosene 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

L-glutaminsyre er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kroppen kan selv lage L-glutaminsyre i tilstrekkelig mengder, og L-glutaminsyre kalles derfor en ikke essensiell aminosyre. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og glutaminsyre inngår dermed også i proteiner i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-glutaminsyre i kosttilskudd: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag.

Alders-
grupper

Doser

1000 mg/dag

2000 mg/dag

3000 mg/dag

4000 mg/dag

5000 mg/dag

5500 mg/dag

Barn (10-<14 år)Ungdom (14-<18 år)Voksne (≥18 år) 

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler