Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

L-glutamin og L-glutaminsyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 25

Publisert: 27.06.2016

Hovedbudskap:

Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved glutamin i vitenskapelige artikler.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3500, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000 og 16500 mg/dag L-glutamin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til < 14 år), ungdom (14 til >18 år) eller voksne (≥18 år).

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter for hos ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

For barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000 og 4000 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter. Dosene 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

L-glutamin er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kroppen kan selv lage L-glutamin i tilstrekkelige mengder, det vil si den mengden kroppen trenger, og L-glutamin kalles derfor en ikke essensiell aminosyre. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og glutamin inngår dermed også i proteiner i kosten. Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved L-glutamin i vitenskapelige artikler.

L-glutaminsyre er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kroppen kan selv lage L-glutaminsyre i tilstrekkelig mengder, og L-glutaminsyre kalles derfor en ikke essensiell aminosyre. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og glutaminsyre inngår dermed også i proteiner i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser:

L-glutamin i kosttilskudd: 3500, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000 og 16500 mg/dag.

L-glutaminsyre i kosttilskudd: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-glutamin i kosttilskudd


Doser i mg/dag

Aldersgrupper

3500

5000

8000

10000

12000

15000

16500

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter

En oversikt over konklusjoner for L-glutaminsyre i kosttilskudd


Doser i mg/dag

Aldersgrupper

1000

2000

3000

4000

5000

5500

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Risiko for negative helseeffekter

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler