VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-glutamin og L-glutaminsyre i kosttilskudd

Rapportnr: 2016: 25

Bestilt: 05.05.2015

Publisert: 27.06.2016

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Det har ikke vært beskrevet noen spesifikke negative helseeffekter ved glutamin i vitenskapelige artikler.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3500, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000 og 16500 mg/dag L-glutamin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til < 14 år), ungdom (14 til >18 år) eller voksne (≥18 år).

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter for hos ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år).

For barn (10 til <14 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene på 1000, 2000, 3000 og 4000 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter. Dosene 5000 og 5500 mg/dag L-glutaminsyre i kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

L-glutamin er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kroppen kan selv lage L-glutamin i tilstrekkelige mengder, det vil si den mengden kroppen trenger, og L-glutamin kalles derfor en ikke essensiell aminosyre. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og glutamin inngår dermed også i proteiner i kosten.

L-glutaminsyre er en aminosyre som er ingrediens i kosttilskudd som selges i Norge. Kroppen kan selv lage L-glutaminsyre i tilstrekkelig mengder, og L-glutaminsyre kalles derfor en ikke essensiell aminosyre. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og glutaminsyre inngår dermed også i proteiner i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser:

L-glutamin i kosttilskudd: 3500, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000 og 16500 mg/dag.

Alders-
grupper

Doser

3500 mg/dag

5000 mg/dag

8000 mg/dag

10000 mg/dag

12000 mg/dag

15000 mg/dag

16500 mg/dag

Barn (10-<14 år)
Ungdom (14-<18 år)
Voksne (≥18 år)
 

L-glutaminsyre i kosttilskudd: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 og 5500 mg/dag.

Alders-
grupper

Doser

1000 mg/dag

2000 mg/dag

3000 mg/dag

4000 mg/dag

5000 mg/dag

5500 mg/dag

Barn (10-<14 år)Ungdom (14-<18 år)Voksne (≥18 år) 

Kontakt

Martinus Løvik

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

T: 91 37 73 88

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie