VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-fenylalanin og DL-fenylalanin i kosttilskudd

Rapportnr: 2016: 06

Bestilt: 05.05.2015

Publisert: 01.03.2016

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Det mangler tilstrekkelig kunnskap om mulige negative helseeffekter ved langvarig inntak av fenylalanin hos friske individer og det foreligger ingen øvre inntaksgrense. Pasienter med fenylketonuri (PKU; Føllings sykdom) tåler ikke fenylalanin og må følges nøye opp av helsepersonell slik at ikke mengden fenylalanin i blodet blir så høyt at det kan medføre redusert vekst og hjerneutvikling.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 100, 250, 500, 750 og 1000 mg/dag L-fenylalanin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år). Konklusjonen gjelder ikke for pasienter med fenylketonuri (Føllings sykdom).

På grunn av mangel på data, kan det ikke gis noen konklusjoner for DL-fenylalanin.

L-fenylalanin er en essensiell aminosyre og vi må derfor få denne tilført via kosten vår. Aminosyrer inngår i proteiner og L-fenylalanin finnes i proteinrik mat slik som melk, kjøtt, fisk, egg og ost. DL-fenylalanin er en blanding av L- og D-fenylalanin. D-fenylalanin er en stereoisomer som ikke finnes naturlig i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-fenylalanin i kosttilskudd: 100, 250, 500, 750 and 1000 mg/dag og 50 and 75 mg/da DL-fenylalanin.DL-fenylalanin

L-fenylalan

Alders-
grupper

Doser

50
mg/dag

75
mg/dag

100
mg/dag

250
mg/dag

500
mg/dag

750
mg/dag

1000 mg/dag

Barn
(10-<14 år)

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon


Ungdom
(14-<18 år)

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon


Voksne
(≥18 år)

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon


 

Kontakt

Livar Frøyland

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

T: 48 18 50 32

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie