Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-fenylalanin og DL-fenylalanin i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 06

Publisert: 01.03.2016

Hovedbudskap:

Det mangler tilstrekkelig kunnskap om mulige negative helseeffekter ved langvarig inntak av fenylalanin hos friske individer og det foreligger ingen øvre inntaksgrense. Pasienter med fenylketonuri (PKU; Føllings sykdom) tåler ikke fenylalanin og må følges nøye opp av helsepersonell slik at ikke mengden fenylalanin i blodet blir så høyt at det kan medføre redusert vekst og hjerneutvikling.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 100, 250, 500, 750 og 1000 mg/dag L-fenylalanin i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), ungdom (14 til <18 år) og barn (10 til <14 år). Konklusjonen gjelder ikke for pasienter med fenylketonuri (Føllings sykdom).

På grunn av mangel på data, kan det ikke gis noen konklusjoner for DL-fenylalanin.

L-fenylalanin er en essensiell aminosyre og vi må derfor få denne tilført via kosten vår. Aminosyrer inngår i proteiner og L-fenylalanin finnes i proteinrik mat slik som melk, kjøtt, fisk, egg og ost. DL-fenylalanin er en blanding av L- og D-fenylalanin. D-fenylalanin er en stereoisomer som ikke finnes naturlig i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser:

DL-fenylalanin i kosttilskudd: 50 og 75 mg/dag.

L-fenylalanin i kosttilskudd: 100, 250, 500, 750 og 1000 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for DL-fenylalanin og L-fenylalanin i kosttilskudd


DL-fenylalanin

Doser i mg/dag

L-fenylalanin

Doser i mg/dag

Aldersgrupper

50

75

100

250

500

750

1000

Barn
10 - <14 år

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Ungdom
14 - <18 år

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

Voksne
≥18 år

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

 

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler