Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

L-arginin og arginin alfaketoglutarat i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 07

Publisert: 01.03.2016

Hovedbudskap:

Negative helseeffekter som har vært beskrevet i vitenskapelige artikler med L-arginin er begrenset til gastrointestinale plager som for eksempel kvalme og forbigående diare.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000 og 3500 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos barn (10 til < 14 år), mens doser på 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 og 6500 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter hos denne aldersgruppen. For ungdom (14 til >18 år) er det usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 5500 mg L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter, mens dosene 6000 og 6800 L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 og 6000 mg L-arginin per dag fra kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år), mens dosen 6800 mg/dag vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter.

På grunn av mangel på data, kan det ikke gis noen konklusjoner arginin alfaketoglutarat i kosttilskudd, og arginin alfaketoglutarat som er et salt av arginin, er i denne rapporten vurdert som en argininkilde.

L-arginin er bare en delvis essensiell aminosyre, og som regel kan kroppen produsere tilstrekkelige mengder arginin selv. Aminosyrer er byggesteiner i proteiner, og arginin inngår dermed også i proteiner i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser L-arginin i kosttilskudd: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 and 6800 mg/dag, samt arginin alfaketoglutarat i doser på 1000 og 2000 mg/dag.

En oversikt over konklusjoner for L-arginin i kosttilskudd og risiko for negative helseeffekter


Doser i mg/dag

Aldersgrupper

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6800

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

{{!}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

{{!}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{-}}

{{!}}

fdgdg

Vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler