Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Konjugerte linolsyrer i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2016: 05

Publisert: 01.03.2016

Hovedbudskap:

Kosttilskudd med konjugerte linolsyrer (CLAs) kan forstyrre omdannelsen av fett- og karbohydrater hos menn med overvekt/fedme, metabolsk syndrom og med diabetes type 2. Videre er det rapportert at CLA-tilskudd muligens kan føre til redusert innhold av fett i brystmelk hos ammende kvinner, og at inntak av CLA-tilskudd hos gravide kvinner kan redusere fødselsvekt og -lengde hos barna.

VKM konkluderer med at det er usannsynlig at de spesifiserte dosene 3,0, 3,25 og 3,5 g/dag CLA i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 år) hvis det brukes lenger enn opptil seks måneder.

Det er ikke funnet tilstrekkelig dokumentasjon til å vurdere de spesifikke dosene for barn (10 år og oppover).

Konjugerte linolsyrer (CLAs) utgjør en gruppe isomere fettsyrer som hovedsakelig dannes ved bakteriell fermentering i tarmen. Kjøtt (hovedsakelig isomerene c9,t11 and t10,c12) og meieriprodukter (hovedsakelig isomer c9,t11) er de viktigste kildene til CLAs i kosten.

Om oppdraget

Oppdraget fra Mattilsynet var å risikovurdere følgende doser CLA i kosttilskudd: 3,0, 3,25 og 3,5 g/dag.

En oversikt over konklusjoner for konjugerte linolsyrer (CLAs) i kosttilskudd


Doser i g/dag

Aldersgrupper

3,0

3,25

3,5

Barn 10 - <14 år

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

Ungdom 14 - <18 år

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

Ingen konklusjon

Voksne ≥18 år

Opp til seks måneders bruk

Opp til seks måneders bruk

Opp til seks måneders bruk

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler