Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi | Andre stoffer

Eikosapentaensyre (EPA), Dokosapentaensyre (DPA) og Dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2015: 27

Publisert: 20.11.2015

Hovedbudskap:

Bekymringer over høyt inntak av eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) har hovedsakelig vært knyttet til økt blødningstid eller relatert til immunforsvar, lipidperoksidering og glukose-homeostasen.

Negative helseeffekter som er rapportert i studier med EPA, dokosapentaensyre (DPA) og DHA er stort sett begrenset til gastrointestinale symptomer, inkludert magekramper, oppblåsthet, oppstøt, oppkast og diaré, men disse ser ut til å være forbundet med inntak av olje som sådan, og ikke å være spesifikt knyttet til verken EPA, DPA og/eller DHA.

Det er usannsynlig at dosene på 1500, 1750 eller 1825 mg per dag av EPA i kosttilskudd vil forårsake negative helseeffekter hos voksne (≥18 ). På grunn av få studier med barn og unge gir VKM ingen konklusjoner for barn og unge for EPA.

Ingen doser av DPA i kosttilskudd kan evalueres på grunn av mangelfulle data.

Det er usannsynlig at dosene på 1050 eller 1290 mg per dag DHA i kosttilskudd vil kunne forårsake negative helseeffekter i den generelle befolkningen inkludert barn (10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) og voksne (≥18 år).

Eikosapentaensyre (EPA) i kosttilskudd

EPA er en langkjedet flerumettet n-3 fettsyre. Kilder i kosten er fet fisk, torskelever-, sel -, hval-, fisk- og krilloljer og morsmelk, som inneholder ulike kombinasjoner og ratioer av EPA, DPA og DHA.

Det understrekes at denne risikovurderingen omhandler DHA som enkeltfettsyre, og ikke blandinger av EPA, DPA og DHA som man finner i for eksempel fiskeoljer og tran.

En oversikt over konklusjoner for eikosapentaensyre (EPA) i kosttilskudd

Aldersgrupper

1500 mg/dag

1750 mg/dag

1825 mg/dag

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

{{-}}

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Dokosapentaensyre (DPA) i kosttilskudd

DPA er en langkjedet flerumettet n-3 fettsyre. Kilder i kosten er fet fisk, torskelever-, sel -, hval-, fisk- og krilloljer og morsmelk, som inneholder ulike kombinasjoner og ratioer av EPA, DPA og DHA.

Ingen doser av DPA i kosttilskudd kan evalueres på grunn av mangelfulle data.

Det understrekes at denne risikovurderingen omhandler DPA som enkeltfettsyre, og ikke blandinger av EPA, DPA og DHA som man finner i for eksempel fiskeoljer og tran.

Dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd

DHA er en langkjedet flerumettet n-3 fettsyre. Kilder i kosten er fet fisk, torskelever-, sel -, hval-, fisk- og krilloljer og morsmelk, som inneholder ulike kombinasjoner og ratioer av EPA, DPA og DHA.

Det understrekes at denne risikovurderingen omhandler DHA som enkeltfettsyre, og ikke blandinger av EPA, DPA og DHA som man finner i for eksempel fiskeoljer og tran.

En oversikt over konklusjoner for dokosaheksaensyre (DHA) i kosttilskudd

Aldersgrupper

1050 mg/dag

1290 mg/dag

Barn 10 - <14 år

{{-}}

{{-}}

Ungdom 14 - <18 år

{{-}}

{{-}}

Voksne ≥18 år

{{-}}

{{-}}

fdgdg

Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler